Interaktīvi multimediju risinājumi

Interaktīvais aprīkojums izglītības iestādēm, mācību centriem:
Interaktīvās tāfeles, bezvadu planšetes, balsošanas pultis, mācību resursi

Interaktīvivizuālie risinājumi publiskajām telpām:
interaktīvie skatlogi, interaktīvās grīdas, interaktīvie kioski'